Biežāk uzdotie jautājumi
Parakstīties uz jaunumiem

Ievadi savu e-pasta adresi, lai parakstītos uz jaunumiem

Parakstīties

Vakances

Teksta izmērs: A A A

 
Sākums RD IKSD Vakances
 • VAKANCES (2018. gads)


  Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola

  (Izglītības iestādes reģ.Nr. 3374902983)

  steidzami aicina darbā

  vokālo pedagogu (nepilna slodze)

   

  Galvenie amata pienākumi:

  -          Vada mācību nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmā ”Vokālā mūzika Kora klase” mācību priekšmetā ”Dziedāšana” .

  -          Seko, lai audzēkņi ievērotu Skolas Iekšējās kārtības noteikumus.

  -          Sastāda kalendāros tematiskos plānus, audzēkņu individuālos plānus, sagatavo mācību nodarbībām nepieciešamos materiālus

  -          Sastāda individuālos stundu sarakstus, veic ierakstus sistēmā ”e-klase”.

  -          Piedalās mācību pārbaudījumu komisiju darbā, nodaļu metodiskajās sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sēdēs.

  -          Piedalās skolas un ārpusskolas organizētajos pasākumos.

  -          Sadarbojas ar audzēkņu vecākiem.

  Prasības pretendentiem:

  -        Augstākā pedagoģiskā izglītība mūzikas nozarē, var būt students.

  -        Teicamas saskarsmes spējas; teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas.

  -        Prasme lietot datoru.

  Piedāvājam:

  -        stabilu un pastāvīgu darbu, ko iespējams apvienot ar citu darbu vai mācībām;

  -        iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas (kursi, semināri);

  -        stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

  Motivētu pieteikuma vēstuli un CV nosūtīt elektroniski līdz 25.01.2018. Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolai uz e-pastu lpmums@riga.lv.

   

  P.S. Piesakoties pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzu norādīt to pieteikumā.  Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība piedāvā darbu

  Sv. Pētera baznīcas pārvaldes projektu vadītājam (-ai)  ar darba algu 800 euro (bruto) mēnesī, pilnas slodzes darbs.

  Galvenie Jūsu darba pienākumi:

  1.      Sagatavot un iesniegt projektus finansējuma piesaistei, nodrošināt finansiāli atbalstīto projektu īstenošanu, kontrolēt un atskaitīties par piešķirto līdzekļu izlietojumu, pārraudzīt norišu māksliniecisko līmeni.

  2.      Apkopot, analizēt un sagatavot projektam nepieciešamo dokumentāciju un materiālus, sekot projekta norises plānam, dibināt un uzturēt kontaktus ar iesaistītajām institūcijām un personām, organizēt tikšanās un citus pasākumus projekta ietvaros.

  3.      Iniciēt un attīstīt inovatīvas idejas, piesaistīt līdzfinansējumu to īstenošanai.

  4.      Sadarboties ar kolēģiem, sniedzot informāciju pasākumu reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņu sagatavošanai un atskaites par pasākumiem un projektiem.

  5.      Organizēt un realizēt darbu koncertu un izstāžu apkalpošanai, piedalīties koncertu rīkošanā un izstāžu iekārtošanā un veikt  koncertu organizēšanas un izstāžu noformēšanas darbus.

  6.      Nodrošināt atbilstošo līgumu projektu un izdevumu tāmju sagatavošanu un informēt māksliniekus par izstāžu izvietošanas nosacījumiem un termiņiem.

  7.      Piedalīties ikmēneša un gada perspektīvo darba plānu sagatavošanā, plānot radošās darbības nodrošināšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus un resursus.

  8.      Organizēt sadarbību ar priekšpilsētas un pilsētas institūcijām, piesaistīt sadarbības partnerus un atbalstītājus.

  No Jums sagaidām: augstāko izglītību, praktisko darba pieredzi līdzīgā amatā, radošās spējas, labu literāro stilu rakstveidā un mutvārdos, augstu atbildības sajūtu, prasmi kontaktēties ar cilvēkiem, vēlmi organizēt, koordinēt un vadīt kultūras procesu un projektus, vēlmi un prasmi sadarboties ar citām iestādēm, organizācijām un mediju pārstāvjiem, spēju pārvarēt stresa situācijas, valsts valodas prasmi augstākajā CI līmenī, vismaz divu svešvalodu (viena no tām angļu valoda) prasmi labā līmenī mutvārdos un rakstos, ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office).

  Vēlamies Jums piedāvāt: dinamisku un atbildīgu darbu, iegūt profesionālas zināšanas un prasmes, zinošu kolēģu atbalstu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

  Aicinām CV un motivācijas vēstuli sūtīt personāla vadītājai Anetei Vitkovskai uz e-pastu:
  apvieniba.personal@riga.lv līdz 2018. gada 20. janvārim ar norādi „Projektu vadītājs (-a)”.

  Otrās kārtas pretendentus aicināsim uz pārrunām.


   

   

  Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola

  (Izglītības iestādes reģ.Nr. 3374902983)

  aicina darbā

  mūzikas priekšmetu pedagogu

   

  Galvenie amata pienākumi:

  -          Vada mācību nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmās mācību priekšmetos ”Vispārējās klavieres” un ”Klavierspēle” kora klasei.

  -          Seko, lai audzēkņi ievērotu Skolas Iekšējās kārtības noteikumus.

  -          Sastāda kalendāros tematiskos plānus, audzēkņu individuālos plānus, sagatavo mācību nodarbībām nepieciešamos materiālus

  -          Sastāda individuālos stundu sarakstus, veic ierakstus sistēmā ”e-klase”.

  -          Piedalās mācību pārbaudījumu komisiju darbā, nodaļu metodiskajās sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sēdēs.

  -          Piedalās skolas un ārpusskolas organizētajos pasākumos.

  -          Sadarbojas ar audzēkņu vecākiem.

  Prasības pretendentiem:

  -        Augstākā pedagoģiskā izglītība mūzikas nozarē.

  -        Teicamas saskarsmes spējas; teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas.

  -        Prasme lietot datoru.

  Piedāvājam:

  -        stabilu un pastāvīgu darbu;

  -        iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas (kursi, semināri);

  -        stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

  Motivētu pieteikuma vēstuli un CV nosūtīt elektroniski līdz 19.01.2018. Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolai uz e-pastu lpmums@riga.lv.

   

  P.S. Piesakoties pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzu norādīt to pieteikumā.  Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola

  (Izglītības iestādes reģ.Nr. 3374902983)

  aicina darbā

  ārējo sakaru koordinatoru - projektu vadītāju

   

  Galvenie amata pienākumi:

  ·      Izstrādā ar Skolas darbību saistītus radošos projektus, analizē to ieviešanas un attīstīšanas iespējas.

  ·      Plāno, organizē un vada ārpus mācību procesa dažāda žanra un satura kultūras un atpūtas pasākumus, prezentācijas atbilstoši skolas darbības virzienam un radošām iespējām.

  ·      Rūpējas par pasākumu norisi un mākslinieciskā līmeņa kvalitāti.

  ·      Piedalās ārpusskolas  kultūras pasākumu īstenošanā,sastāda pasākuma tāmi,kontrolē šiem mērķiem piešķirto līdzekļu izlietojumu.

  ·      Organizē informatīvu plakātu, programmu, ielūgumu u.c. savlaicīgu izgatavošanu un izplatīšanu.

  ·      Sadarbojas ar presi un sagatavo preses relīzes.

  ·      Noformē līgumus saistībā ar projektiem, koordinē un kontrolē to izpildi, nodrošina projektu vadīšanu.

  ·      Veic izstāžu iekārtošanu, organizē  lekcijas, tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem sadarbībā ar Skolas vadību.

  ·      Veic Mājas lapas administrēšanu.

  ·      Arhivē visa veida dokumentus, kas saistīti ar projektu ieviešanu, pasākumu organizēšanu un norisi.

  Prasības pretendentiem:

  ·         Augstākā izglītība.

  ·         Pieredze pasākumu organizēšanā.

  ·         Labas datorprasmes, prasme izmantot dažādas informācijas tehnoloģijas.

  ·         Spēja prognozēt, plānot un organizēt darbu, pieņemt lēmumus,izteikt viedokli un iesniegt priekšlikumus par darba pilnveidošanu.

  ·         Spēja piesaistīt nepieciešamos izpildītājus un izpildītāju kolektīvus.

  ·         Teicamas latviešu valodas un labas krievu un angļu valodas zināšanas.

  ·         Spēja strādāt pēc savas iniciatīvas.

   

  Piedāvājam:

  stabilu un pastāvīgu darbu;

  iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas (kursi, semināri);

  stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

   

  Motivētu pieteikuma vēstuli un CV nosūtīt elektroniski līdz 19.01.2018. Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolai uz e-pastu lpmums@riga.lv.

   

  P.S. Piesakoties pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzu norādīt to pieteikumā. 

 
 
Pēdējo reizi atjaunota 19.janvārī, 2018, 14:25
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv
Top.LV
www.e-skola.lv