Afiša (21. apr - 27. apr)
Parakstīties uz jaunumiem

Ievadi savu e-pasta adresi, lai parakstītos uz jaunumiem

Parakstīties

Aprīlis - „Kosmosa mēnesis”

2011. gada 8. aprīlis

1961. gada 12. aprīlī kosmosā devās pirmais cilvēks – Jurijs Gagarins. Par godu šī notikuma 50. gadadienai Latvijā no 2011. gada 6. līdz 26. aprīlim norisinās „Kosmosa mēnesis”.

 

Piektdien, 8. aprīlī, plkst. 10.30 Rīgas domē (Rātslaukumā 1) 511. telpā pieredzes apmaiņas seminārā Rīgas pašvaldības pārstāvji tiksies ar Latvijas lielo pilsētu izglītības pārvalžu vadītājiem.

 

Kārļa Videnieka Rīgas 77. vidusskolas un Jauniešu un vecāku karjeras informācijas un konsultāciju centrs aicina jauniešus uz bezmaksas izstādi „Karjeras dienas 2011”, 8. aprīlī plkst. 10.00, Rīgā, Avotu ielā 44. Izstādē piedalās 12 vadošās Latvijas augstskolas (LU, RTU, RSU, LKA, Vidzemes augstskolas, u.c.).

 

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS aptaujas ietvaros noskaidroja rīdzinieku attieksmi pret ierosinājumu iepirkt bērnudārzu pakalpojumus no privātajām izglītības iestādēm, ja trūkst vietu pašvaldības bērnudārzos.

 

Tautas deju ansamblis „Uguntiņa” 21. aprīlī plkst. 19:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē piedāvā 2010./2011. gada atskaites koncertu.

 

Latvijas Dabas muzejā no 6. līdz 17. aprīlim būs aplūkojama, sadarbībā ar SIA „NaMana” organizētā, izstāde „Putnu dārzs”.

 

Konkurss „Ūdens diena”

2011. gada 6. aprīlis

Atzīmējot Starptautisko Ūdens dienu, Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola” 2011. gada 24. martā organizēja konkursu „Ūdens diena” UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolām.

 

Pasākums ģimenēm ar bērniem

2011. gada 5. aprīlis

Rīgas Bērnu folkloras klubs „Kukuragā” aicina ģimenes ar bērniem uz aprīļa mēneša sarīkojumu – svētdien, 17. aprīlī, plkst.12.00, VEF Kultūras pilī (Ropažu ielā 2). Pasākums visvairāk iepriecinās 5- 10 gadus vecus bērnus. Ieeja bez maksas.

 

Lai arī skolu iekšējās kārtības noteikumos ir noteikts, kādas ir skolēnu tiesības, pienākumi un atbildība par to neievērošanu, skolēni dažkārt konfliktē ne tikai ar saviem vienaudžiem, bet arī skolotājiem. Gadījumos, kad skolas vadība skolotāja un skolēna konfliktu nevar atrisināt, tā vēršas pēc palīdzības pašvaldības vai Valsts policijā. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) juriskonsulte Brigita Fricsone gan atzīst, ka skolas, rūpējoties par skolas prestižu, konfliktsituācijas cenšas risināt saviem spēkiem vai arī atstāj bez ievērības, kas liedz skolēniem apzināties savu vainu.

 

2011. gada martā Rīgas Latviešu biedrība uzsāka īstenot projektu „Programmu izstrāde un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem”. Projektu Latvijā administrē Tieslietu ministrija Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009. gada programmas ietvaros. Rīgas Latviešu biedrība pirmo reizi īsteno Eiropas Savienības finansētu projektu, saņemot ievērojamu finansējumu – 34775,70 lati, tai skaitā Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējumu – 26081,77 lati un nacionālo līdzfinansējumu – 8693,93 lati.

 

Filmu festivāli tiekas Viļņā

2011. gada 5. aprīlis

Starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS piedalījies Viļņas starptautiskā filmu festivāla “Kino Pavasaris 16” rīkotajā Centrālās un Austrumeiropas filmu festivālu konferencē. Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” filmu studijas vadītājs un ikgadēji rīkotā „Starptautiskā īsfilmu festivāla 2ANNAS” organizators Viesturs Graždanovičs un producente Amanda Boka 28.- 31. martā viesojās Viļņā, lai prezentētu festivālu starptautiskajā vidē.

 

Skolas brīvdienu nedēļas laikā 21., 22., 24. un 25. martā četru dienu seminārā 35 Rīgas pedagogi apguva pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā”, kas tika piedāvāta Izglītības attīstības centra īstenotā projekta „Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance”   (Nr. 2009/3.1./7”ietvaros. Zinošu lektoru vadīti, pedagogi iepazinās ar visiem septiņiem programmas saturiskajiem blokiem, piedaloties diskusijās un izsakot savu viedokli, strādājot gan individuāli, gan grupās. 

 

Latvijas Okupācijas muzejs piedāvā skolēniem noskatīties improvizētu izrādi „Tās dienas acīm”, kas veidota balstoties uz bērnu un jauniešu atmiņām par 1949.gada 25.marta deportāciju un dzīvi izsūtījumā. Izrāde plānota 11. un 18. aprīlī pulksten 12.00 Latvijas Okupācijas muzeja telpās. Pieteikties uz izrādi var elektroniski ingrole@inbox.lv vai zvanot darba dienās pa tālruni 67211030. Pieteikties līdz 7.aprīlim! Ieejas maksa uz izrādi vienai personai 0,50 Ls.

 

ESF_ES_AR TEKSTU.JPG.JPGUniversitate.jpgEiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) tiek realizēts ESF apakšaktivitātes 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” ietvaros.

 

29. martā Rīgas Cirkā norisinājās Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” rīkotā konkursa „Superpuika 2011” fināls. Konkursa 20 gadu jubilejā „Superpuikas” titulu ieguva 12 gadīgais jēkabpilietis Eduards Mitris no Jēkabpils pamatskolas 6. klases.

 

Līdz ar jauno Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 92 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, reģistrē, uzņem un atskaita pirmsskolas vecuma bērnus” stāšanos spēkā, vecākiem aprīlī vairs nav jāparreģistrē bērni bērnudārzos, kā tas bija līdz šim, jo datu bāzē ir pieejama aktuālākā informācija no Iedzīvotāju reģistra, par deklarēto dzīvesvietu, kā arī vecāki savu kontaktinformāciju var jebkurā laikā precizēt portālā www.eriga.lv

 

Ik gadu tiek organizēta Rīgas izglītojamo zinātniskā konference, kurā skolēni prezentē un žūrijas, kolēģu priekšā aizstāv savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. Statistikas dati liecina, ka skolēnu interese un prasme zinātniski pētniecisko darbu kvalitatīvā rakstīšanā ir palielinājusies. Konference ir ne tikai sacensība starp skolām, tā ir arī lieliska integrācijas iespēja, jo vienā plūsmā tiek vērtētas gan latviešu, gan krievu skolas.

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) šī pavasara metodisko dienu nodarbību sesijā bija izvirzījis mērķi kopā ar skolotājiem un nodarbību vadītājiem meklēt un aktualizēt galvenās izglītības attīstības tendences 21. gadsimta zināšanu, prasmju un attieksmju kontekstā.

 

J. Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs turpina lekciju ciklu „Piektdien piecos”, kas veltīts 19./20. gadsimta mijas mākslas un literatūras studijām. 1. aprīlī plkst. 17.00 notiks lekcija „Caur nenopietno uz nopietno. Par humoristisko J. Rozentāla vēstulēs”. Lekciju lasīs muzeja vadītāja Dace Vosa.

 

Krišjāņa Barona muzejs, K. Barona ielā 3–5 piedāvā sestdienas Barontēva azotē četrus līdz deviņus gadus veciem bērniem. Šosestdien, 2. aprīlī, no plkst. 12.00 līdz 16.00.

 

Teksta izmērs: A A A

Jaunākais fotogalerijā
Mūsu sadarbības partneri
   
 
Pēdējo reizi atjaunota 20.aprīlī, 2018, 16:33
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv
Top.LV
www.e-skola.lv